logo logo

Vidpk

Det sker en fortlpande nationell kalibrering av pkinranalysen vid alla svenska laboratorier i equalis regi, fr att garantera analyskvaliteten internationella jmfrelser visar att svenska inrresultat stmmer vl med inrvrden uppmtta internationellt trots reagensskillnader.