logo logo

Pyrite Characteristics

Microfabric characteristics of pyrite generations and their implications for genesis of yunfu pyrite deposit, qinzhouhangzhou metallogenetic belt,south china guo xiaoyu, zheng yi, zhou yongzhang, niu jia, yu pengpeng.