logo logo

Dross Wikipedia

2019924rozloha a obyvatelstvo rozloha 10,26 km poet obyvatel 969 hustota zalidnn 94 obyvm sprva status obec starosta andreas neuwirth oficiln web wwwoss.