logo logo

Aplikasi Tekanan Udara

2019917rumus dari tekanan dapat juga digunakan untuk menerangkan mengapa pisau yang diasah dan permukaannya menipis menjadi tajam semakin kecil luas permukaan, dengan gaya yang sama akan dapatkan tekanan yang lebih tinggiekanan udara dapat.